•  
JIHAD


De laatste tijd is er veel gesproken over terrorisme, inburgering van nieuwkomers, hoofddoek en jihad. Er wordt veel gezegd over de gewelddadigheden van moslims, met name de Jihad, de gewelddadige heilige oorlog. Voor alle duidelijkheid, Jihad betekent niet oorlog. Want het woord ‘Harb’ betekent oorlog. Maar wat betekent dan Jihad. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat niemand het recht heeft om onmenselijke gedrag te rechtvaardigen in de naam van de Islam of de Jihad.

Staat men eigenlijk niet stil bij het feit dat Jihad, een woord dat uit de Islam komt. Het woord Islam is afkomstig van het woord Salaam dat vrede betekent. Het is dus eigenlijk onlogisch om een Vredige geloof met geweld te associëren.

De beschrijving dat Jihad een gewelddadige strijd is jegens niet-moslims, verwerpen wij als moslims van de hand af.

Jihad betekent letterlijk ‘strijd’. Maar we moeten er wel bij zeggen dat het tevens twintig betekenissen heeft. Een van de betekenissen van Jihad is zelfverdedigingstrijd. Een strijd waarbij je de ouderen, kinderen en vrouwen en zelfs niet eens de bomen mag schaden.


Men moet eerst aandacht schenken aan de oorsprong van het begrip, zoals vermeld in de Koran en Hadith (uitspraken van de Profeet) en de verschillende interpretaties in de klassieke leer van de Islam. Vervolgens moet men kijken welke betekenissen het begrip heden ten dagen heeft voor moslims. Hierbij is vooral benadrukt dat voor veel moslims het begrip Jihad weinig meer met gewapende strijd te maken heeft, maar door hen opgevat wordt als inspanning voor een religieus wenselijk doel of als een verdedigingsoorlog. Theologisch kan men tevens een jihad (strijd) aan gaan tegen onwetendheid, werkloosheid, discriminatie, armoede etc. 


De strijd om meer informatie, kennis en wetenschap op te doen is de dienstbaarste jihad in de Islam. 


Het is onvermijdelijk dat de politieke overtuiging bepalend is voor de interpretatie die moslims aan het begrip Jihad geven en dat het niet zo is dat de Jihadleer op zich gewelddadige acties van moslims kan verklaren.

Immers onze profeet Mohammed (vzmh) heeft bij de terugkeer van de Teboekoorlog aan de moslims het volgende gezegd: “De kleine jihad is hierbij ten einde, vanaf nu begint de grote jihad”. Hiermee bedoelt de Profeet zelfbeheersing, de strijd tegen jezelf, tegen je eigen hebzucht. De strijd (jehd) met je zelf, zelfbeheersing, strijd tegen onwetendheid, strijd tegen onderdrukking, strijd tegen hebzucht. Alle ideeën en handelingen die berustten op goede daden. In principe betekent Jihad strijd in verscheidene vormen; fysieke confrontatie is er slechts een van. En niet te vergeten dat de grootste Jihad de strijd is om onze passies en instincten de heer te worden. Dus het is een ingewikkelder en diepere begrip dan de term die in de media wordt opgeblazen


© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid