•  
inleiding


Europa, Noord-Afrika en het Middenoosten rond het jaar 800

De standpunt van de Islam over een multiculturele samenleving is zeer duidelijk. In hoofdstuk Hucurat van de Koran staat het volgende vermeld.

“O Mensheid! Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw. En wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt , opdat jullie elkaar leren kennen…

Zoals u het lees stimuleert deze vers de mensheid om in dialoog te gaan met gemeenschappen met verschillende culturen, rassen en religies. Het ontstaan van verschillende nationaliteiten heeft te maken om met elkaar kennis te maken en informatie uit te wisselen om elkaar aan te vullen en niet om elkaar de kop in te slaan.


Meer informatie hierover kan je terecht bij de volgende categorieën... klik hier© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid