•  
middenoosten_2200

Multiculturaliteit >>

Het Middenoosten  >>
HET MIDDENOOSTEN


Jeruzalem de heilige stad voor de joden, christenen en moslims. Na Mekka en Medina is Jeruzalem de derde heilige stad voor de moslims.Het belang van Jeruzalem staat in verband met de profeet zelf, met betrekking tot de Hemelvaart. In hoofdstuk 17  versnummer 1 van de Koran staat als volgt vermeld: Heilig is Degene Die ‘s nachts  Zijn dienaar (Mohammed) van de Masjid al Har’am (Mekka) naar de Masjid al Aqsha (Jeruzalem) heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, Alziende. De profeet steeg ten hemel vanaf de historische rots in Jeruzalem, waar nu de Koepel van de rots staat, het vroegste islamitische monument.Kruisridder Willem van Siciië laat zich behandelen door een Islamitische dokter (omstreeks 1200)

De Kalief Omar liet hier in 638 een moskee bouwen. Toen de Kalief Omar Jeruzalem had ingenomen weigerde hij te bidden in de kerk die voor hem in gereedheid was gebracht. De Kalief gaf de voorkeur aan een open ruimte, omdat hij naar zijn zeggen vreesde dat de komende moslimgeneraties zijn aanwezigheid in de kerk als excuus zouden gebruiken om de kerk in een moskee te veranderen. De joden die door christelijke heersers uit Jeruzalem verbannen waren keerden terug onder de garantie van de moslimleiders.

De Islamitische bestuurders volgden de Kalief Omars voorbeeld; christenen en hun kerken werden met rust gelaten en tevens de joden met hun synagogen. Vooral onder de heerschappij van Sultan Salahaddin Eyyubi (12de eeuw) en de Osmaanse Sultan Yavuz Selim (16de eeuw) kreeg verdraagzaamheid en tolerantie een hoogte punt. Door de Islamitische besturen werden alle niet-islamitische gebouwen heilig verklaard, hun eigendommen en rechten beschermd. De centrale figuur in de drie religies is onze aartsvader Abraham. De profeet Abraham (Ibrahim) wordt in de Islam genoemd als Halilullah, vriend van Allah. Om de solidariteitsgevoel en saamhorigheid binnen de moslims, christenen en jodenin Jeruzalem te versterken hebben de Osmanen bij de ingangspoorten van Jeruzalem in plaats van ‘La ilahe illallah Mohammeder rasoeloellah’ (Er is maar een God en Mohammed is zijn profeet) ‘La ilahe illallah Haliloellah’ (Er is maar een God en Abraham is zijn vriend) opgeschreven. Dit is maar een van de vele argumenten en bewijzen hoe de islamitische bestuurders er voor mekaar hebben gekregen dat ze van Jeruzalem een voorbeeldige harmonieuze stad hebben gevormd. Als men een duik gaat innemen in de archieven en historische documenten waren er in de afgelopen 10 eeuwen lang nooit spanningen geweest tussen moslims en joden die van religieus aard waren. De huidige spanningen zijn er sinds de afgelopen 60 jaar.


Moslims kunnen religieus gezien niet anti-Joods zijn. Want de Joden worden in de Koran beschouwt als ‘Volkeren der Boeken’ net als de christenen. Tevens maakt het deel uit van de Islamitische cultuur en traditie. Cultureel blijkt de verwantschap duidelijk uit de joodse namen die onder moslims gebruikelijk zijn, zoals Harun (Aaron) en Bünyamin (Benjamin). Moslims kunnen tevens niet anti-semitisch zijn omdat de oorspronkelijke moslims, de Arabieren, zelf Semieten waren. 

Voor de vestiging van vrede in het middenoosten moeten alle groepen allereerst hun verleden en hun wortels herkennen. Dan pas kunnen we de eerste stap richting de toekomst zetten om harmonie te kunnen sluiten.

© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid