•  
toespraak_2502


W.O.ll >>

Toespraak Ekrem Karadeniz >>

Toespraak Ekrem Karadeniz


Zeer geachte dames en heren,


Het moge voor een ieder duidelijk zijn; dat wij als nieuwe Nederlanders het als een eer accepteren, en een groot betekenis beschouwen dat we deel nemen aan de herdenkingsprogramma in Bos en Lommer. 


Geschiedkundigen kunnen uren over de gevolgen en oorzaken van de Tweede Wereldoorlog vertellen. Maar ik neem aan dat er hiervoor geen behoefte is, omdat de hele wereld op de hoogte is van de gruwelijke fascistische terreur die tijdens de oorlogstijd heeft plaatsgevonden. 


Geschiedenis dient ervoor om de problemen te kunnen voorkomen die in verleden tijd hebben plaatsgevonden. De huidige moslim gemeenschap in Nederland heeft de gruwelijke daden van de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Maar ik garandeer u dat zij wel weten en kunnen begrijpen hoe groot de pijn is die door de Nazi’s is aangericht. 


De Turkse gemeenschap weet het omdat er in de jaren negentig de Turken zelf slachtoffers zijn geweest van extreem-rechtse groeperingen in Duitsland, die vooral na de val van het Berlijnse muur een push heeft gekregen. De Marokkaanse gemeenschap weet het ook omdat Marokkaanse soldaten als koloniale soldaten van Frankrijk een bittere strijd hebben gevoerd en nu in onze provincie Zeeland voor eeuwigheid rusten. 


Maar ik ben diep teleurgesteld in de mensheid die nog steeds niks geleerd heeft van de verleden tijd. Zelfs in de nieuwe millennium zijn er jammer genoeg nog steeds in Kosovo, Kaukasus, Uganda, Indonesië, Middenoosten etc. etc. etnische en religieuze conflicten, die nog steeds op een oplossing wachten.


Wij moeten in Europa en vooral in Nederland realiseren dat Hitler vandaag niet leeft maar zijn methodes worden wel heel voorzichtig gebruikt. Hitler had 3 stappen gezet; 


1. Hij verspreidde de informatie dat de Joden zeer gevaarlijk waren. 

2. Door middel van propaganda werden alle economische en sociale problemen in Duitsland in de jaren ’30 de schuld gegeven aan de Joodse gemeenschap. 

3. Hij zei dat hij de oplossing had en dat ze daarom op zijn partij, de NSDAP, moesten stemmen. 


Het doel van zulke bijeenkomsten moet zijn dat we altijd scherp en wakker moeten blijven om te kunnen voorkomen dat we dezelfde ellende van 65 jaar geleden niet hoeven mee te maken. Dat kunnen we doen als we vandaag en morgen geen ruimte bieden aan mensen die Hitler’s tactiek gebruiken.

Jammer genoeg is het besef bij de moslims ook niet helemaal aanwezig. De moslims beseffen niet dat wanneer er tussen 1940-1945 moslims in Nederland waren dat dan de Islamitische gemeenschap wettelijk, maatschappelijk en vooral religieus verplicht waren om op te komen voor de joden en een Jihad (heilige oorlog) te organiseren tegen de Nazi’s. 


Wettelijk; omdat de moslims tevens staatsburgers van Nederland zijn. Het is als burger ieders verplichting om je land, je eigendom, je familie en je naasten te beschermen en te verdedigen tegen indringers.


Maatschappelijk; omdat de moslims volgens de waarden en normen van de Islam solidariteit en saamhorigheid moeten vertonen.


Religieus; omdat 1.De islam een vurige voorstander is van vrijheid van meningsuiting en een radicale tegenstander is van onderdrukking.

 2. Nationalisme en fascisme zijn net zo haram (verboden) als alcohol drinken of frauderen in de bouw sector.


De mensheid moet terreur als een geheel beschouwen, het maakt dus totaal geen verschil uit van welke etnische, nationale of religieuze groepering de gruwelijkheden en terreur gepraktiseerd wordt. 

De jodenvervolgingen op bevel van Adolf Hitler of de collectieve verkrachtingen op moslimvrouwen met toestemming van Slobodon Milosevic, heeft niks met hun religie te maken en staat totaal los van hun persoonlijke levensbeschouwelijke opvattingen. 


Het zijn allemaal misdadigers dan IS HET DUS EEN POT NAT! 


Als gelovigen van de democratie zijn wij en moeten wij tegen elke onderdrukking onze stem laten horen. Wij zijn voor een multiculturele samenleving waar verschillende volkeren en culturen in harmonie kunnen leven. Het doel van deze samenleving is dat de gemeenschap niet tussen verschillende culturen gaat leven maar binnen culturen, waar men veel van elkaar kan leren. 


Wie in Nederland op dit moment een goed voorbeeld wilt zien van samenwerking tussen culturen en geloofgemeenschappen dan moet men naar Bos en Lommer komen.

Ondanks alle negatieve publiciteit en beeldvorming over de Islam en moslims is onze dialoog als moslims met niet-moslims alleen maar versterkt.

Daarom ben ik er van bewust dat deze avond alleen maar een positieve domino-effect zal hebben op andere gemeenten en overheidsinstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat wij met z’n allen een goed voorbeeld vormen voor de solidariteit en saamhorigheid tussen autochtonen en nieuwe Nederlanders in de samenleving. Daarom zijn wij zeer trots en geëerd dat wij vandaag aan deze bijzonder belangrijke moment, een bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschap van Bos en Lommer. Voordat ik mijn toespraak beëindig condoleer ik, namens iedereen, nogmaals de families van de slachtoffers en wens veel sterkte aan de overlevenden.  


Vrede zij met ons allen!


Ekrem Karadeniz04 Mei 2008, Bos en Lommer

© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid